13th Festival, 2006

FESTIVAL GUEST:
Mariusz Wilczyński, director

FILMS:
The Collector (Komornik) by Feliks Falk, 2005
Conversation with Kieślowski (Rozmowa z Kieślowskim) by Andreas Voigt, 1995
A Day in the People's Republic of Poland (Jeden dzień w PRL) by Maciej J. Drygas, 2005
Factory (Fabryka) by Krzysztof Kieślowski, 1971
Fat One to Bed, Slim One to Dance (Gruba do łóżka, chuda na bal) by Konrad Szołajski, 2006
From the City of Lodz (Z miasta Łodzi) by Krzysztof Kieślowski, 1968
Jasminum (Jaśminum) by Jan Jakub Kolski, 2006
Polish News Reels (Polska Kronika Filmowa) 1950
Seeds (Nasiona) by Wojciech Kasperski, 2005

Short Animations by Mariusz Wilczyński:

  • A-Grade Death (Śmierc na 5), 2002
  • Allegro ma non troppo (Allegro ma non troppo), 1998
  • Chop, Chop, Chop, Chopin (Szop, Szop, Szop, Szopen), 1999
  • From the Green Hill (Z zielonego wzgórza), 1999
  • For My Mother and Me (Mojej mamie i sobie), 2000
  • In the Still of the Night (Wśród nocnej ciszy), 2000
  • Times Have Passed (Czasy przeszły), 1999
  • Unfortunately (Niestety), 1999

© Ann Arbor Polonia