• slide

Ann Arbor Polish Film Festival

2017 Festival

Submission for 2017 film competition open!

Submission deadline: September 1, 2017

Submit your film to the Documentary and Short Narrative Film Competition for the Ewa Pieta Award for The Best Festival Non-Feature Film and Dr. Andrzej Dolata Award for The Best Debut Non-Feature Film.

Current News

We are extremely pleased to announce that this year the Ewa Pięta Award for the Best Documentary/Short Film goes to Kinga Debska and Maria Konwicka for their insightful portrayal of the icon of Polish cinema, Elżbieta Czyżewska, in their film "Actress." 
The Dolata Award for the Best Debut goes to Dominika Łapka for her convincing depiction of power struggle and abandonment in her film "Lila." 
CONGRATULATIONS!
----------------------------------------
Mamy zaszczyt ogłosić, że w tym roku nagroda im. Ewy Pięty za najlepszy film dokumentalny/krótkometrażowy powędruje w ręce Kingi Dębskiej i Marii Konwickiej za wnikliwy portret ikony polskiego kina, Elżbiety Czyżewskiej, stworzony w filmie "Aktorka".
Nagroda im. Dolaty za najlepszy debiut wędruje w ręce Dominiki Łapki za sugestywne przedstawienie walki o dominację i opuszczenia w filmie "Lila".
GRATULUJEMY!

  

© Ann Arbor Polonia